سال اول يكشنبه 12 آذر 1402

INFO@ATIYEHMARDOM.COM

مشروح اخبار اجتماعی و جامعه

با حضور معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی فارس ;

افتتاحیه برنامه آگاهسازی پیشگیری از سوانح و حوادث در مدارس متوسطه

افتتاحیه برنامه آگاهسازی پیشگیری از سوانح و حوادث در مدارس متوسطه فارس و در راستای ارتقای سلامت دانش آموزان برگزار شد.

3 روز قبل

افتتاحیه برنامه آگاهسازی پیشگیری از سوانح و حوادث در مدارس متوسطه