سال اول دوشنبه 07 خرداد 1403

INFO@ATIYEHMARDOM.COM

مشروح اخبار فرهنگ و هنر

استاندار فارس در پایان بازدید از هنرستان های هنرهای زیبا:

نیازمند هم‌افزایی جدی بین متولیان فرهنگی و هنری استان هستیم

یک ماه قبل

استاندار فارس در پایان بازدید از هنرستان های هنرهای زیبا: