سال اول يكشنبه 12 آذر 1402

INFO@ATIYEHMARDOM.COM

مشروح اخبار اقتصادی

در دیدار با دستیار صنعتی وزیر کشور:

راه‌های توسعه صنعتی فارس بررسی شد

3 روز قبل

در دیدار با دستیار صنعتی وزیر کشور: